PRAVILA ZA HRVATSKO CW NATJECANJE 2008.

(CROATIAN CW CONTEST 2008.)

 

Natjecanje organizira Hrvatski radioamaterski savez u cilju promicanja rada telegrafijom na kratkovalnim frekventnim opsezima. U natjecanju mogu sudjelovati svi licencirani radioamateri iz cijeloga svijeta.

Termin

Natjecanje se održava svake godine trećega punog vikenda u prosincu (ove godine to je 20. i 21. prosinca). Natjecanje počinje u subotu u 14:00 UTC i završava u nedjelju u 14:00 UTC.

 

Frekvencije

Natjecanje se održava na frekvencijama od 1,8 do 28 MHz (bez WARC opsega) uz obavezno poštivanje band plana I. regiona IARU-a

 

Vrsta rada

U natjecanju se radi isključivo telegrafijom (CW).

 

Kategorije

Hrvatske postaje

 • Jedan operator, svi opsezi, velika snaga
 • Jedan operator, svi opsezi, mala snaga (< 100 W)
 • Jedan operator, jedan opseg, velika snaga
 • Jedan operator, jedan opseg, mala snaga (< 100 W)
 • Jedan operator, svi opsezi, QRP (< 5 W)
 • Više operatora, svi opsezi, jedan odašiljač
 • SWL

 

Postaje izvan RH

 • Jedan operator, svi opsezi, velika snaga
 • Jedan operator, svi opsezi, mala snaga (< 100 W)
 • Jedan operator, jedan opseg, velika snaga
 • Jedan operator, jedan opseg, mala snaga (< 100 W)
 • Jedan operator, svi opsezi, QRP (< 5 W)
 • Više operatora, svi opsezi, jedan odašiljač
 • SWL

 

Za postaje u kategoriji Više operatora vrijedi 10 minutno pravilo, a dopušteno je odraditi i vezu na drugom opsegu, ali samo ako je ta veza novi množitelj.

U svim kategorijama dozvoljena je uporaba DX clustera ali je zabranjeno samospotiranje.

 

Izmjena

U natjecanju se razmjenjuje RST i redni broj veze, koji obavezno počinje od 001.

Postaje u kategoriji Više operatora mogu davati brojeve na svakom opsegu posebno.

Dozvoljena je i opcija da multiplier postaja daje zasebne brojeve od running postaje

 

Bodovanje

Za 9A postaje:

 • veze s postajama izvan Europe (DX) na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 10 bodova
 • veze s postajama izvan Europe (DX) na 14, 21 i 28 MHz vrijede 6 bodova
 • veze s postajama iz Europe, uključujući i veze s postajama iz R.Hrvatske, na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 4 boda
 • veze s postajama iz Europe, uključujući i veze s postajama iz R.Hrvatske, na 14, 21 i 28 MHz vrijede 2 boda

 

Za postaje izvan RH:

 • veze s 9A postajama na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 10 bodova
 • veze s 9A postajama na 14; 21 i 28 MHz vrijede 6 bodova
 • veze s postajama s drugoga kontinenta (DX) na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 6 bodova
 • veze s postajama s drugoga kontinenta (DX) na 14, 21 i 28 MHz vrijede 3 boda
 • veze s postajama s vlastitoga kontinenta, uključujući i svoj DXCC entitet, na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 2 boda
 • veze s postajama s vlastitoga kontinenta, uključujući i svoj DXCC entitet, na 14, 21 i 28 3 MHz vrijede 1 bod

 

Množitelji

Množitelji su različiti DXCC entiteti i zemlje po WAE listi, na svakom opsegu posebno.

 

Konačni rezultat

Konačni rezultat dobije se množenjem ukupnoga broja QSO bodova sa svih opsega s ukupnim brojem množitelja sa svih opsega.

 

SWL

Svaka različita postaja vrijedi jedan bod po opsegu. Dnevnik mora sadržavati izmjenu od obje postaje u vezi. Množitelji su isti kao i za ostale postaje.

 

Natjecateljski dnevnici

Preporuča se slanje dnevnika u elektroničkom obliku, u Cabrillo formatu.

Vašu datoteku nazovite vašznak.log. Automatsku potvrdu prijema vašeg natjecateljskog dnevnika dobit ćete od Contest  robota.

Preporučuje se uporaba računalnih programa: N1MM, Writelog, Win-Test, AA-log, SD (EI5DI) i LM log, koji imaju module za ovo natjecanje.

Natjecateljski dnevnici u elektroničkom obliku dostavljaju se na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sve postaje koje ostvare 100 ili više veza u natjecanju obavezne su svoj log dostaviti u elektroničkom obliku. Natjecateljski dnevnici koji nisu u elektroničkom obliku,  papirnati dnevnici,  neće ući u konkurenciju za najviši plasman.

Svi koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu kreirati Cabrillo format svoje logove u bilo kojem formatu, u elektroničkom obliku, mogu poslati na email Croatian Contest Cluba Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Logovi će biti prepisani i pretvoreni u Cabrillo format te dostavljeni natjecateljskoj komisiji.

Natjecateljski dnevnik u papirnatom obliku mora sadržavati: vrijeme po UTC, pozivnu oznaku korespondenta, izmjenu RST i rednoga broja, množitelje (množitelj označiti samo prvi put na pojedinom opsegu), QSO bodove po vezi. Na dnu svake stranice treba biti broj množitelja s te stranice, kao i zbroj QSO bodova s te stranice. Dnevnici se vode na standardnim obrascima s 40 veza po stranici.

Uz svaki dnevnik treba poslati i zbrojni list koji treba sadržavati ove podatke: pozivna oznaka, ime i prezime (ili naziv kluba), adresu, opis uređaja i antene, obračun bodova, izjavu o pridržavanju pravila natjecanja, potpis operatora, a za postaje s više operatora popis svih operatora.

 

Adresa za slanje natjecateljskih dnevnika je:

      Hrvatski radioamaterski savez
      (za Hrvatsko CW natjecanje)
      P.P. 149
      HR - 10002 ZAGREB

 

Rok za slanje logova

Rok za slanje natjecateljskih dnevnika je 30 dana po održanom natjecanju (vrijedi žig pošte za papirnate dnevnike).

 

Oduzimanje bodova
Poništit će se:

 • sve jedinstvene (unique) veze, bez kaznenih bodova,
 • sve neoznačene duple veze, kazna 3 × broj obračunatih bodova za tu vezu,
 • sve veze s neispravno primljenom pozivnom oznakom (BAD - bad call) uz kaznu 3 × broj obračunatih bodova za tu vezu
 • sve veze kojih nema u logu korespondenta (NIL - not in log) uz kaznu 2 × broj obračunatih bodova za tu vezu,

Svaka dvostruka (dupla) veza mora biti jasno označena u dnevniku i ne donosi bodove. Više od 2 posto neoznačenih dvostrukih veza povlači za sobom diskvalifikaciju.

 

Dnevnici se obrađuju elektronički  i svi sudionici će nakon obrade dobiti uvid u svoj UBN.         

 

Rezultati natjecanja

Prijavljeni rezultati bit će objavljeni na stranicama www.hamradio.hr i www.cro-cc.net najkasnije do 10. veljače 2009.godine.

Neslužbeni rezultati bit će objavljeni na web stranicama HRS-a i CRO CC. Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se na istu adresu kao i log, u roku od 8 dana nakon objave neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati bit će objavljeni u časopisu „Radio HRS“ kao i na web stranicama HRS-a i CRO CC.

Natjecateljska komisija

Natjecateljsku komisiju određuje IO HRS-a na prijedlog KV managera.

U slučaju žalbi na neslužbene rezultate Natjecateljska komisija rješava žalbu te svoju odluku dostavlja IO HRS-a. Konačnu odluku kao i službene rezultate donosi IO HRS-a.

 

Nagrade

Diplomama će biti nagrađeno prvih 10 postaja iz Hrvatske u svakoj kategoriji kao i pobjednik u svakom DXCC-entitetu u svakoj kategoriji. Diplome će dobiti i svi natjecatelji u kategoriji SWL koji pošalju svoje logove s najmanje 50 veza.

Plaketama će biti nagrađene prve tri postaje iz RH u kategorijama Jedan operator, svi opsezi - velika snaga; Jedan operator, svi opsezi - mala snaga i Više operatora.

Posebnim plaketama će biti nagrađeni svjetski i kontinentalni pobjednici u kategorijama Jedan operator - jedan opseg, kao i u kategoriji Više operatora.

Broj posebnih plaketa koje će biti dodijeljene za pojedinu godinu zavisi od sponzora, a popis sponzoriranih plaketa za 2008. godinu možete vidjeti u prilogu ovih pravila.

Posebnu plaketu osvojit će i postaja koja bude u plasmanu ovog natjecanja 10 (deset) godina za redom.

Sve postaje koje tijekom natjecanja ispune uvjete za 9A CW diplomu, mogu je osvojiti bez novčane naknade. Zahtjev za diplomu s obavezno priloženim natjecateljskim dnevnikom dostavlja se HRS-ovom menadžeru za diplome.