REZULTATI 9A0HQ EKIPE U SVIM DOSADAŠNJIM NASTUPIMA

ALL TIME SCORE'S 

GODINA  PL.  REZULTAT  VEZA  MNOŽ. 
 1997.  5.

    9 476 400 

     9 960  318
 2001.  9.

12 107259

   10 944  369
 2003.  7.

13 085 082

   11 305  423
 2004.  6.

15 473 855

   14 138  421
 2008.  7.

16 313 647

   15 183  437
2009.

 

2010.
2011.
2012.