Uncategorised

PRAVILA KV NATJECANJA

ZIMSKI KV KUP 2009.

 

                  

1. Termin i organizator

Organizator natjecanja „Zimski KV Kup“ je Hrvatski radioamaterski savez.

Cilj natjecanja je porast aktivnosti hrvatskih postaja u KV natjecanjima.

 

Natjecanje se po prvi puta održava u subotu drugog punog vikenda u mjesecu siječnju, 10.01.2009. godine.

 

Ovo natjecanje će se održavati svake godine u istom terminu kao sastavni dio "9A KV SUPER KUP-a".

 

 

2. Frekvencije i vrste rada

Natjecanje se održava na 80 metarskom frekventnom opsegu, telegrafijom u frekventnom segmentu 3,510 do 3,590 MHz, i fonijom (SSB) u frekventnom segmentu 3,650 do 3,750 MHz, u skladu s band planom I. Regiona IARU.

 

 

3. Vrijeme natjecanja

Natjecanje se održava u četiri perioda i to:

1. period 14.00 do 14.30 - CW

2. period 14.30 do 15.00 - SSB

3. period 15.00 do 15.30 - CW

4. period 15.30 do 16.00 – SSB (sve po lokalnom vremenu)

 

 

4. Sudionici

U natjecanju mogu sudjelovati sve radioamaterske postaje iz 9A, članovi HRS-a,  koje rade s teritorija R.Hrvatske.

 

 

5. Kategorije

A – Jedan operator, miješano
B – Jedan operator, samo CW
C – Jedan operator, samo SSB
D – Jedan operator, QRP (< 5 W)
E – Više operatora (svi klubovi su obavezno u ovoj kategoriji)
F – Operatori “P” razreda (u okviru svoje licence)
G – Portabl postaje (rad izvan stalnog mjesta po licenci: snaga < 100 W, napajanje preko

       baterija, akumulatora ili agregata, antena dipol)
H – Klubovi

I -   Timovi

 

5.1. Kategorija KLUBOVI

Rezultat KLUBA dobije se zbrajanjem SVIH rezultata klupskih postaja. Pod klupskim postajama podrazumijevaju se radio klub ili sekcije kluba ili osobne postaje kojima je radio klub za kojeg prijavljuju bodove matični radio klub.

U prijavi rezultata obavezno treba navesti za koji klub se prijavljuju bodovi.

 

 

U slučaju da na osobnoj postaji radi gost-operator (licencirani operator koji nije nositelj Dozvole za rad postaje s koje se javlja u natjecanju) rezultat ostvaren u natjecanju pripisuje se matičnom klubu osobne postaje nositelja dozvole za rad.

 

U slučaju da jedan ili više licenciranih operatora rade s postaje radio kluba koja im nije matični radio klub rezultat ostvaren u natjecanju pripisuje se radio klubu s čije su postaje radili, odnosno nositelju licence za dotičnu pozivnu oznaku.

 

5.2. Kategorija TIMOVI

TIM čine tri postaje bez obzira na kategoriju (osobne ili klupske).

Svaki TIM prijavljuje se pod imenom koje sami odaberu i to najkasnije 24 sata prije natjecanja, tj. najkasnije do 15.00 MEZ (lokalno vrijeme) u petak 09.01.2009. godine.

 

Prijave se vrši isključivo na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Natjecateljska komisija će najkasnije 12 sati prije početka natjecanja (subota , 10.01. 2009. u 03.00 MEZ) na web stranicama www.hamradio.hr i www.cro-cc.net objaviti prijavljene ekipe i njihov sastav.

 

 

6. Ostali uvjeti

Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. 

 

Broj RX i/ili TRX-ova nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal.

 

 

7. Raporti

U vezama se izmjenjuju: raport po RST skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001 i nastavlja se svakom idućom vezom do kraja natjecanja + dvoslovčana oznaka županije (tablica u prilogu).

 

 

8. Bodovanje

Svaka ispravna veza održana na CW donosi 3 boda, a svaka ispravna SSB veza donosi 2 boda.

Sa svakom postajom dozvoljena je po jedna veza tijekom perioda (najviše 4 veze tijekom natjecanja).

 

 

9. Množitelji

Množitelji su različite rađene županije s čijeg područja se postaja javlja u natjecanju.

 

Množitelji se računaju za svaki period posebno.

 

Vlastiti množitelj se ne računa.


Popis množitelja - županija s pripadajućim oznakama koje se daju tijekom natjecanja:

 

ZG

Zagrebačka

BP

Brodsko - posavska

KZ

Krapinsko-zagorska

ZD

Zadarska

SM

Sisačko - moslavačka

OB

Osječko-baranjska

KA

Karlovačka

SK

Šibensko - kninska

VZ

Varaždinska

VS

Vukovarsko - srijemska

KK

Koprivničko - križevačka

SD

Splitsko - dalmatinska

BB

Bjelovarsko-bilogorska

IS

Istarska

PG

Primorsko-goranska

DN

Dubrovačko - neretvanska

LS

Ličko - senjska

MD

Međimurska

VP

Virovitičko - podravska

GZ

grad Zagreb

PS

Požeško - slavonska

 

 

 

 

10. Ukupan rezultat

Ukupan rezultat u natjecanju dobiva se zbrojem ukupnih QSO bodova pomnoženim s brojem ukupno rađenih množitelja.

 

 

11. Nagrade

Posebnim pokalima nagradit će se tri prvoplasirane postaje u kategorijama A, E i H, kao i prvoplasirane postaje u kategorijama B, C, D, F i G.

Pobjednički TIM (kategorija I) biti će nagrađen posebnim sponzorskim nagradama.

Diplome će dobiti prvih deset postaja u svakoj kategoriji.

 

11.1. Diplome HRS

Svi sudionici natjecanja koji pošalju svoje natjecateljske dnevnike mogu na osnovu njih, bez potrebe posjedovanja QSL karata, podnijeti Zahtjev za izdavanje neke od diploma koje izdaje HRS ako su tijekom natjecanja ispunili uvjete propisane za osvajanje ovih diploma.

Zahtjevi se mogu podnijeti za "9A CW diplomu", "Diplomu rađene 9A županije" i "Diplomu rađeni 9A predmetci", a isti se upućuju HRS-ovom menadžeru za diplome. 

 

 

12. Natjecateljski dnevnici

Logovi se dostavljaju u elektroničkom obliku, e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript  

Preporučuje dostava logova u Cabrillo formatu. 

Svi koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu kreirati Cabrillo format svoje logove u bilo kojem formatu, u elektroničkom obliku, mogu poslati na email Croatian Contest Cluba

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Logovi će biti prepisani i pretvoreni u Cabrillo format te dostavljeni natjecateljskoj komisiji.


Datoteka mora biti označena na slijedeći način:

[kategorija]_[call].[tip], npr: A_9A6C.log ili E_9A1DXC.log.

 

 

13. Rok za dostavu natjecateljskih logova

Rok za dostavu natjecateljskih logova je najkasnije treći ponedjeljak po održanom natjecanju (26. siječnja 2009.)

 


14. Rezultati

Prijavljeni rezultati bit će objavljeni na web stranicama www.hamradio.hr i www.cro-cc.net najkasnije do 01. veljače 2009. godine

Službeni rezultati će biti objavljeni u časopisu „Radio HRS“ a potom i na web stranicama HRS-a i CRO CC-a.


15. Oduzimanje bodova
Poništit će se:
- sve jedinstvene (unique)veze, bez kaznenih bodova;
- sve duple veze,
- sve veze s neispravno primljenom pozivnom oznakom (BAD - bad call) uz kaznu 3 × broj

  obračunatih bodova za tu vezu,
- sve veze kojih nema u logu korespondenta (NIL - not in log) uz kaznu 2 × broj

  obračunatih bodova za tu vezu,
- sve veze s neispravno primljenim rednim brojem uz kaznu 2 × broj obračunatih bodova za

  tu vezu postaji koja je krivo primila broj,
- sve veze s neispravno primljenom oznakom županije uz kaznu 2 × broj obračunatih

  bodova za tu vezu postaji koja je krivo primila oznaku županije.

 

Svi natjecateljski logovi i rezultati UBN procedure biti će objavljeni javno.

 

 

16. Natjecateljska komisija

Natjecateljsku komisiju određuje IO HRS-a na prijedlog KV menadžera.

 

U slučaju žalbi na neslužbene rezultate Natjecateljska komisija rješava žalbu te svoju odluku dostavlja IO HRS-a. Konačnu odluku kao i službene rezultate donosi IO HRS-a.

 

 

 

 

Ivo Novak 9A1AA

HRS KV menadžer

Voditelj CRO CC

 

PRAVILA KV NATJECANJA

9A KV SUPER KUP

 

 

Organizator natjecanja 9A KV SUPER KUP je Hrvatski radioamaterski savez a cilju poticanja rada 9A postaja u hrvatskim radioamaterskim kupovima na kratkovalnom području kao i porast aktivnosti hrvatskih postaja u KV natjecanjima.

 

Natjecanje se po prvi puta održava 2009. godine a sastoji se od tri zasebna Kup natjecanja a to su:

 

  • Zimski KV Kup (subota, drugog punog vikenda u siječnju, 10.01.2009.)
  • Hrvatski radioamaterski Kup (zadnja subota u travnju, 25.04.2009.)
  • Kup Jadrana (subota, drugog punog vikenda u listopadu, 10.10.2009.)

 

 

Sudionici

U natjecanju sudjeluju sve radioamaterske postaje iz 9A, članovi HRS-a,  koji su tijekom godine sa područja RH radile u najmanje jednom od navedena tri Kup natjecanja.

 

 

Kategorije

Kategorije u Super kupu su usklađene s kategorijama u sva tri KV Kupa, a kategorije su slijedeće:

 

A – Jedan operator, miješano
B – Jedan operator, samo CW
C – Jedan operator, samo SSB
D – Jedan operator, QRP (< 5 W)
E – Više operatora (svi klubovi su obavezno u ovoj kategoriji)
F – Operatori “P” razreda (u okviru svoje licence)

 

Bodovanje

Vrednovanje rezultata u pojedinom Kupu vršit će se prema rezultatu kojega je postaja ostvarila u odabranoj kategoriji, u odnosu na ostale sudionike u toj kategoriji, a prema pravilima postotnog računa.

 

Primjer:

Kategorija B – jedan operator, CW

Mj.

Poz. oznaka

Rezultat

QSO

Bodova

Multi

1.

9A4WW

7 659

71

207

37

2.

9A6C

4 992

52

156

32

3.

9A3VM

4 500

54

150

30

4.

9A5MT

4 464

60

144

31

5.

9A5ABO

4 371

50

141

31

6.

9A3Y

858

36

39

22

7.

9A3GA

408

27

24

17

 

Ukupni zbroj bodova koje su ostvarile sve postaje u ovoj kategoriji je 27.252 boda.

Prema postotnom računu, sukladno rezultatu, svaka postaja ostvarila je slijedeći broj bodova za Super Kup

1.      9A4WW             28,10 bodova 

2.      9A6C                 18,31 bod

3.      9A3VM               16,51 bod

4.      9A5MT               16,38 bodova

5.      9A5ABO             16,03 boda

6.      9A3Y                    3,14 bodova

7.      9A3GA                 1,49 bodova

Ukupni zbroj bodova u svakoj kategoriji mora biti 100, odnosno 100 %.

 

Konačni rezultat Super Kupa dobiva se zbrajanjem bodova ostvarenih u sva tri Kup natjecanja, u istoj kategoriji.

 

Ukoliko neka postaja u sva tri Kupa radi u različitim kategorijama za Super Kup će također biti bodovana u tri različite kategorije.

 

Nagrade

Plaketama će biti nagrađene tri prvoplasirane postaje u kategorijama A, E  kao i prvoplasirane postaje u kategorijama B, C i F.

 

Diplome s naznakom plasmana će dobiti prvih deset postaja u svakoj kategoriji, dok će diplome za sudjelovanje u Super kupu, u pdf formatu, dobiti sve postaje koje budu sudjelovale u sva tri Kup natjecanja.

 

Rezultati

Najkasnije 15 dana po objavi službenih rezultata pojedinog Kupa biti će obračunati i bodovi za 9A KV Super Kup te objavljeni na web stranicama www.hamradio.hr i www.cro-cc.net.

Službeni rezultati 9A KV Super Kupa za tekuću godinu biti će objavljeni u časopisu „Radio HRS“ a potom i na web stranicama HRS-a i CRO CC-a, u roku od 15 dana po objavljivanju službenih rezultata Kupa Jadrana.

Natjecateljska komisija

Natjecateljsku komisiju određuje IO HRS-a na prijedlog KV menadžera.

 

U slučaju žalbi na neslužbene rezultate Natjecateljska komisija rješava žalbu te svoju odluku dostavlja IO HRS-a. Konačnu odluku kao i službene rezultate donosi IO HRS-a.

 

 

 

 

Ivo Novak 9A1AA

HRS KV menadžer

Voditelj CRO CC

 

REZULTATI NATJECANJA

KUP JADRANA 2008

 

Kategorija A1 – jedan operator s Jadrana

 

 

 

Konačni rezultat

Prijavljeni rezultat

#

P.oznaka

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

1.

9A1UN

21.518

165

371

58

24.240

170

404

60

2.

9A3MR

21.065

169

383

55

24.070

175

415

58

3.

9A3MA

20.886

152

354

59

22.420

155

380

59

4.

9A2BW

14.429

131

307

47

15.312

133

319

48

5.

9A3ST

9.614

117

253

38

11.622

122

298

39

 6.

9A4RV

9.321

111

239

39

11.398

115

278

41

7.

9A2MF

7.548

93

222

34

8.295

95

237

35

8.

9A5AMC

4.380

83

146

30

5.280

88

176

30

9.

9A5ST

4.340

71

140

31

6.664

78

196

34

10.

9A2Y

4.000

89

160

25

5.022

93

186

27

11.

9A2JG

3.915

64

145

27

4.732

67

169

28

12.

9A6AIV

3.864

96

168

23

4.848

101

202

24

13.

9A5KV

3.744

88

156

24

4.600

92

184

25

14.

9A2FW

2.700

50

150

18

2.700

50

150

18

15.

9A3AGS

2.156

69

98

22

3.900

78

156

25

16.

9A2RD

1.484

55

106

14

1.568

56

112

14

17.

9A2YL

780

41

60

13

1.380

46

92

15

18.

9A3AAX

648

32

54

12

816

34

68

12

19.

9A7KDT

520

20

40

13

520

20

40

13

20.

9A3ADE

462

27

42

11

660

30

60

11

21.

9A3Y

216

16

36

6

378

18

54

7

 

Kategorija A2 – više operatora s Jadrana

 

 

 

 

Konačni rezultat

Prijavljeni rezultat

#

P.oznaka

Operatori

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

1.

9A7B

9A4W

23.718

177

402

59

25.380

180

423

60

2.

9A0R

9A9R

12.190

127

265

46

15.631

133

319

49

3.

9A1ACD

9A2PU, 9A4ZM

11.058

132

291

38

13.448

137

328

41

4.

9A3W

9A2YD, 9A3TY, 9A4DC

8.658

100

222

39

9.800

103

245

40

5.

9A1CDO

9A2GF

3.900

83

150

26

4.872

87

174

28

6.

9A1CIG

9A3BMR, 9A3CMB, 9A3CIB

1.258

39

74

17

1.602

41

89

18

7.

9A1CFN

 

540

33

54

10

792

36

72

11

 

 


Kategorija B1 – jedan operator s kontinenta

 

 

 

Konačni rezultat

Prijavljeni rezultat

#

P.oznaka

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

1.

9A7V

22.479

165

381

59

23.940

167

399

60

2.

9A8A

21.489

157

377

57

21.831

158

383

57

3.

9A4M

21.168

160

378

56

22.008

162

393

56

4.

9A5CY

16.801

142

317

53

19.768

147

353

56

5.

9A2SB

13.420

130

305

44

13.816

131

314

44

6.

9A8MM

12.220

116

260

47

13.776

119

287

48

7.

9A2D

10.537

113

257

41

12.180

118

290

42

8.

9A9A

8.346

114

214

39

9.676

118

236

41

9.

9A4CD

7.770

111

222

35

7.770

111

222

35

10.

9A4WW

7.161

111

217

33

8.995

116

257

35

11.

9A4BT

7.020

103

195

36

10.800

111

270

40

12.

9A2EY

3.822

70

182

21

3.885

71

185

21

13.

9A3QB

3.500

72

140

25

3.796

73

146

26

14.

9A3GJ

3.072

64

128

24

3.072

64

128

24

15.

9A1BM

2.592

66

108

24

3.834

71

142

27

16.

9A1DL

1.932

52

92

21

2.310

55

110

21

17.

9A6NDD

1.190

43

70

17

1.598

47

94

17

18.

9A5MT

996

37

83

12

996

37

83

12

19.

9A7IUP

468

23

36

13

650

25

50

13

 

 

Kategorija B2 – više operatora s kontinenta

 

 

 

 

Konačni rezultat

Prijavljeni rezultat

#

P.oznaka

Operatori

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

Rez.

Veza

Bod.

Množ.

1.

9A0Z

9A5K

28.446

180

431

66

28.446

180

431

66

2.

9A7A

9A3TR, 9A5X

26.586

175

422

63

26.586

175

422

63

3.

9A1DXC

9A6M, 9A9AB

23.872

168

373

64

26.176

172

409

64

 

9A3B

9A1AA, 9A2NY, 9A2VR

23.872

167

373

64

26.585

172

409

65

5.

9A4D

9A7DX

17.226

152

319

54

22.446

161

387

58

 

9A9W

9A3LI, 9A4MN, 9A6ALN

17.226

141

319

54

20.349

147

357

57

7.

9A1IST

9A3R

14.736

134

307

48

16.366

137

334

49

8.

9A1N

9A9C

10.742

117

262

41

12.012

120

286

42

9.

9A4U

9A4MF

7.596

114

211

36

12.600

124

300

42

10.

9A1K

 

2.508

79

114

22

5.668

91

218

26

11.

9A1D

9A6KSF, 9A7PPD

864

35

54

16

1.404

39

78

18

 

 


Kategorija K1 – klubovi s Jadrana

 

#

Poz.oznaka

K l u b

Rezultat

1.

9A1CFN

RK Vidova Gora

41.305

2.

9A1CDH

Europski centar radioamatera

30.489

3.

9A1AAX

RK Poreč

23.002

4.

9A1CIG

RK Kaštel Gomilica

22.323

5.

9A1CKL

RK Šibenik

20.886

6.

9A1ACD

RK Arena Pula

18.606

7.

9A1RKA

RK Rika

12.190

8.

9A1RKV

RK Jadera Zadar

8.658

9.

9A1CKG

RK Kvarner

8.244

10.

9A1CBM

RK Marjan Split

7.820

11.

9A1BHI

RK Dubrovnik

4.608

12.

9A1AKL

RK Split

3.915

13.

9A1CDO

RK Milna

3.900

14.

9A1ARS

RK Rijeka

520

 

Kategorija K2 – klubovi s kontinenta

 

#

Poz.oznaka

K l u b

Rezultat

1.

9A1HDE

RK Varaždin

56.085

2.

9A1CAZ

RK Grada Zaboka

28.446

3.

9A1HCD

RK Daruvar

27.763

4.

9A1IST

Istarski radioklub

24.350

5.

9A1KDE

RK Belišće

23.872

6.

9A1DXC

DX & Contest klub Križevci

23.872

7.

9A1CBB

RK Novi Marof

21.489

8.

9A1CBV

RK Križevci

17.226

9.

9A1CCY

RK Jan Hus Daruvar

16.801

10.

9A1CAW

RK Čepin

13.420

11.

9A1CHP

RK Pazin

12.220

12.

9A1ADE

RK Zagreb

11.592

13.

9A1CCU

RK Novska

10.742

14.

9A1A

Hrvatski DX klub

8.346

15.

9A1CTL

RK Lipik

7.596

16.

9A1CDD

RK Bjelovar

7.161

17.

9A1CRJ

RK Josipovac

4.496

18.

9A1AAY

RK Nova Gradiška

3.072

19.

9A1DFG

RK Sisak

2.592

20.

9A1FAB

RK Kutina

2.508

21.

9A1JSB

RK Jelas Slavonski Brod

1.932

22.

9A1BTU

RK Požega

1.190

23.

9A1CEP

RK Duga Resa

864

24.

9A1CUV

RK Koprivnica

468

 

Natjecateljski dnevnici za kontrolu: 9A2VF, 9A9L i 9A08P.
Kategorija timova

 

#

Ime tima

S a s t a v  t i m a

Rezultat

1.

Zagorje united

(9A0Z, 9A1DXC, 9A4M)

73.486

2.

Neprincipijelna koalicija

(9A3B, 9A3MR, 9A8A)

66.426

3.

9A7A tim

(9A7A, 9A7V, 9A4BT)

56.085

4.

Brač nightmare

(9A7B, 9A2BW, 9A3AGS)

40.303

5.

Brancin

(9A1UN, 9A8MM)

33.738

6.

Cipli od porta

(9A0R, 9A6AIV)

16.054

 

 

Posebno

 

Kategorija

Dodatno

Call

A1

Mala snaga

9A3ST

A1

CW

9A2FW

A1

SSB

9A5AMC

A1

QRP

-

B1

Mala snaga

9A8A

B1

CW

-

B1

SSB

9A9A

B1

QRP

9A2D

 

 

HRS KV menadžer

Ivo Novak 9A1AA