Uncategorised

CQ WPX CONTEST 2011. CW

PRIJAVLJENI REZULTATI

 

KATEGORIJA POZ.OZNAKA REZULTAT WORLD EU  
SOAB HP 9A6XX 7 609 403 21. 5.  
  9A40JB (9A3XV) 4 304 610 65. 31. TS
  9A8CW 449 801 263. 123.  
  9A3QB 149 994 370. 171.  
28 MHz HP 9A4W 92 355 13. 9.  
14 MHz HP 9A3IH 277 140 40. 23.  
3,5 MHz HP 9A40Y (9A3NM) 1 123 872 3. 3.  
  9A8M (9A7DM) 975 949 4. 4  
1,8 MHz HP 9A2AJ 236 040 1. 1.  
SO AB LP 9A2VR 923 733 105. 68.  
  9A8A 234 693 358. 248.  
  9A4AS (DO6SR) 152 820 442. 295.  
  9A6Z 35 644 747. 449.  
  9A2GA 20 800 843. 491. TS
28 MHz LP 9A3VM 279 378 5. 2.  
  9A5ST 96 140 14. 10.  
21 MHz LP 9A8W 342 125 14. 5.  
  9A4MF 47 402 53. 21.  
14 MHz LP 9A4R 35 550 110. 68.  
7 MHz LP 9A2VX 61 070 71. 49.  
  9A2XW 1 856 100. 65.  
SO AB QRP 9A/OZ8A 966 136. 63.  
28 MHz QRP 9A4AA 735 15. 11.  
14 MHz QRP 9A8MM 26 460 21. 18.  
7 MHz QRP 9A3JH 722 658 3. 3.  
SO AB ASS HP 9A1AA 4 514 830 21. 10. TS
  9A4WY 966 168 108. 63. TS
28 MHz ASS HP 9A2U (9A3ZA) 228 908 8. 5.  
21 MHz ASS HP 9A5D (9A3Y) 1 674 551 3. 2.  
  9A3ST 3 204 30. 18.  
14 MHz ASS HP 9A4KW 356 829 25. 18.  
7 MHz ASS HP 9A5MT 3 536 631 4. 2.  
3,5 MHz ASS HP 9A5TO 11 315 17. 15.  
SO AB ASS LP 9A6B (9A2EU) 2 448 672 12. 7. TS
14 MHz ASS LP 9A1CMA (9A5TO) 27 470 36. 29.  
MS 9A7A 8 990 953 14. 6.  
  9A3W 1 472 562 60. 34.  
M2 9A1A 16 828 614 5. 2.  


alt

RADNE FREKVENCIJE POSADA 9A0HQ TIMA


BAND CW SSB
160m 1.830,5 1.852,0
80m 3.522,0 3.795,0
40m 7.024,4 7.097,2
20m 14.008,0 14.240,0
15m 21.026,0 21.200,0
10m 28.028,0 28.494,0

HA DX CONTEST 2011.

 

REZULTATI 9A POSTAJA:

KATEGORIJA PL. POZ.OZNAKA REZULTAT VEZA BOD. MN.
SO 160m HP CW 1. 9A5W 17 820 430 990 18
SO 160m LP CW 14. 9A4WY 1 551 49 141 11
SO 160m HP MIX 1. 9A2AJ 14 535 368 765 19
SO 80m HP CW 4. 9A7R 20 463 535 1 077 19
SO 80m LP CW 28. 9A3DML 9 557 183 503 19
48. 9A3TU 4 592 100 287 16
49. 9A5MT 4 250 50 250 17
SO 80m LP SSB 13. 9A1BM 129 129 129 1
SO 40m HP MIX 1. 9A1AA 31 369 934 1 651 19
SO 40m HP CW 8. 9A7D 15 200 394 800 19
SO 40m LP CW 1. 9A3VM 28 177 801 1 483 19
SO 40m LP MIX 12. 9A2GA 399 93 133 3
SO 40m LP SSB 16. 9A7ZZ 24 22 24 1
19. 9A3DPL 6 6 6 1
SOAB LP CW 61. 9A5V 32 240 342 806 40
197. 9A5AX 6 200 129 310 20
SOAB LP MIX 41. 9A6ILI 3 952 90 208 19
SOAB LP SSB 106. 9A1DL 432 40 72 6
SOAB QRP MIX 10. 9A2EY 27 895 316 797 35

HA DX CONTEST 2012.

 

REZULTATI 9A POSTAJA:

KATEGORIJA PL. POZ.OZNAKA REZULTAT VEZA BOD. MN.
MO LP 5. 9A7P 30 816 499 856 36
SO 10m LP CW 16. 9A1FBC 56 11 28 2
SO 20m HP SSB 2. 9A206NA 16 211 713 1 247 13
SO 40m LP CW 9. 9A5V 10 526 287 554 19
54. 9A4MF 1 008 93 144 7
SO 40m LP SSB 14. 9A7ZZ 37 33 37 1
SO 80m HP MIX 1. 9A203B (9A1AA) 25 660 688 1 283 20
SO 80m LP CW 3. 9A3R 13 642 346 718 19
21. 9A3IH 8 352 235 464 18
29. 9A3DML 6 232 148 328 19
SO 80m LP MIX 4. 9A202GA 7 164 121 398 8
SO 80m LP SSB 3. 9A1BM 5 040 152 336 15
SO HP CW 57. 9A3XV 16 832 246 526 32
60. 9A203ND 15 444 218 468 33
SO LP CW 255. 9A2EU 3 726 70 207 18
SO LP MIX 58. 9A3DF 5 346 116 297 18
SO LP SSB 57. 9A1SZ 4 018 162 287 14
59. 9A206SJZ 3 857 93 203 19
SO QRP MIX 10. 9A2EY 29 370 450 890 33

PACC CONTEST 2011.

 

REZULTATI 9A POSTAJA:

KATEGORIJA PL. POZ.OZNAKA REZULTAT VEZA MN.
SO 160m HP CW 17. 9A4WY 9 3 3
SO 20m HP SSB 5. 9A4VV 3 888 339 12
SO 40m HP SSB 7. 9A1IW 1 152 98 12
SO 80m HP CW 13. 9A3TU 460 47 10
SOAB LP CW 18. 9A3GI 8 194 246 34
203. 9A4MF 240 69 25
SOAB LP MIX 99. 9A8MM 377 33 13
SOAB LP SSB 6. 9A1BM 8 964 259 36
87. 9A7ZZ 390 30 13
105. 9A1DL 117 14 9
LOG ZA KONTROLU: 9A4LW

PACC CONTEST 2012.

 

REZULTATI 9A POSTAJA:

KATEGORIJA PL. POZ.OZNAKA REZULT. VEZA MN.
SO 20m HP CW 3. 9A4U 1 524 132 12
SO 20m HP SSB 22 9A208DX (9A8DX) 1 344 117 12
28. 9A1DL 888 74 12
SO 40m HP CW 5. 9A2UZ 814 80 11
SO 40m HP SSB 9. 9A1IW 768 65 12
SOAB HP MIX 2. 9A1AA 41 211 742 57
SOAB LP MIX 88. 9A3SO 803 75 11
SOAB LP CW 35. 9A4LW 6 460 194 34
SOAB LP SSB 15. 9A1BM 6 501 203 33
110. 9A206SJZ (9A6SJZ) 288 27 12
SOAB QRP MIX 9. 9A2EY 4 230 144 30

IARU HF CHAMPIONSHIP 2008.


REZULTATI HQ POSTAJA:

PL. POZ.OZNAKA REZULTAT VEZA MN.
1. EF8U 23 193 708 11 239 443
2. EM5HQ 20 235 170 20 332 485
3. TM0HQ 20 014 137 17 174 429
4. GB7HQ 19 672 786 16 835 434
5. DA0HQ 18 453 150 22 179 450
6. SN0HQ 16 795 728 16 187 459
7. 9A0HQ 16 313 647 15 183 437
8. OM8HQ 16 195 166 14 174 457
9. OL4HQ 15 587 110 13 882 434
10. IUxHQ 13 825 564 13 763 422


IARU HF CHAMPIONSHIP 2009.


REZULTATI 9A POSTAJA:

KATEGORIJA POZ.OZNAKA REZULTAT VEZA MNOŽ.
SOAB MIX LP 9A/VE3ZIK 542 932 1 082 197

9A2TN 180 481 515 133

9A2EY 115 000 376 125

9A4MF 8 215 69 53

9A5YY 190 11 10
SOAB MIX HP 9A3ST 19 422 123 78

9A3QB 330 12 11
SOAB SSB LP 9A6KTB 114 165 351 129

9A3ASI 11 850 85 50

9A3IGY 6 669 83 39
SOAB SSB HP 9A3TA 107 520 368 105
SOAB CW LP 9A3VM 830 018 1 449 202

9A2BW 7 714 59 38

9A4OE 1 992 62 12

9A2OU 360 14 15
MOP 9A/IK6JNH 32 850 180 73
IARU 9A5W 1 348 121 1 675 251


IARU HF CHAMPIONSHIP 2009.


REZULTATI HQ POSTAJA:

PL. POZ.OZNAKA REZULTAT VEZA MNOŽ.
1. DA0HQ 25 508 500 26 131 500
2. AO8HQ 25 263 261 11 461 461
3. SN0HQ 23 403 215 19 899 505
4. OL9HQ 23 156 095 17 079 499
5. GB7HQ 22 657 658 15 738 479
6. TM0HQ 22 467 320 16 744 460
7. 9A0HQ 20 882 073 16 347 487
8. IUxHQ 20 732 266 16 453 482
9. S50HQ 18 396 669 14 107 489
10. E7HQ 17 867 024 14 536 469
11. YT0HQ 17 735 760 15 194 459