PRAVILA KV NATJECANJA

ZIMSKI KV KUP 2009.

 

                  

1. Termin i organizator

Organizator natjecanja „Zimski KV Kup“ je Hrvatski radioamaterski savez.

Cilj natjecanja je porast aktivnosti hrvatskih postaja u KV natjecanjima.

 

Natjecanje se po prvi puta održava u subotu drugog punog vikenda u mjesecu siječnju, 10.01.2009. godine.

 

Ovo natjecanje će se održavati svake godine u istom terminu kao sastavni dio "9A KV SUPER KUP-a".

 

 

2. Frekvencije i vrste rada

Natjecanje se održava na 80 metarskom frekventnom opsegu, telegrafijom u frekventnom segmentu 3,510 do 3,590 MHz, i fonijom (SSB) u frekventnom segmentu 3,650 do 3,750 MHz, u skladu s band planom I. Regiona IARU.

 

 

3. Vrijeme natjecanja

Natjecanje se održava u četiri perioda i to:

1. period 14.00 do 14.30 - CW

2. period 14.30 do 15.00 - SSB

3. period 15.00 do 15.30 - CW

4. period 15.30 do 16.00 – SSB (sve po lokalnom vremenu)

 

 

4. Sudionici

U natjecanju mogu sudjelovati sve radioamaterske postaje iz 9A, članovi HRS-a,  koje rade s teritorija R.Hrvatske.

 

 

5. Kategorije

A – Jedan operator, miješano
B – Jedan operator, samo CW
C – Jedan operator, samo SSB
D – Jedan operator, QRP (< 5 W)
E – Više operatora (svi klubovi su obavezno u ovoj kategoriji)
F – Operatori “P” razreda (u okviru svoje licence)
G – Portabl postaje (rad izvan stalnog mjesta po licenci: snaga < 100 W, napajanje preko

       baterija, akumulatora ili agregata, antena dipol)
H – Klubovi

I -   Timovi

 

5.1. Kategorija KLUBOVI

Rezultat KLUBA dobije se zbrajanjem SVIH rezultata klupskih postaja. Pod klupskim postajama podrazumijevaju se radio klub ili sekcije kluba ili osobne postaje kojima je radio klub za kojeg prijavljuju bodove matični radio klub.

U prijavi rezultata obavezno treba navesti za koji klub se prijavljuju bodovi.

 

 

U slučaju da na osobnoj postaji radi gost-operator (licencirani operator koji nije nositelj Dozvole za rad postaje s koje se javlja u natjecanju) rezultat ostvaren u natjecanju pripisuje se matičnom klubu osobne postaje nositelja dozvole za rad.

 

U slučaju da jedan ili više licenciranih operatora rade s postaje radio kluba koja im nije matični radio klub rezultat ostvaren u natjecanju pripisuje se radio klubu s čije su postaje radili, odnosno nositelju licence za dotičnu pozivnu oznaku.

 

5.2. Kategorija TIMOVI

TIM čine tri postaje bez obzira na kategoriju (osobne ili klupske).

Svaki TIM prijavljuje se pod imenom koje sami odaberu i to najkasnije 24 sata prije natjecanja, tj. najkasnije do 15.00 MEZ (lokalno vrijeme) u petak 09.01.2009. godine.

 

Prijave se vrši isključivo na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Natjecateljska komisija će najkasnije 12 sati prije početka natjecanja (subota , 10.01. 2009. u 03.00 MEZ) na web stranicama www.hamradio.hr i www.cro-cc.net objaviti prijavljene ekipe i njihov sastav.

 

 

6. Ostali uvjeti

Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. 

 

Broj RX i/ili TRX-ova nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal.

 

 

7. Raporti

U vezama se izmjenjuju: raport po RST skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001 i nastavlja se svakom idućom vezom do kraja natjecanja + dvoslovčana oznaka županije (tablica u prilogu).

 

 

8. Bodovanje

Svaka ispravna veza održana na CW donosi 3 boda, a svaka ispravna SSB veza donosi 2 boda.

Sa svakom postajom dozvoljena je po jedna veza tijekom perioda (najviše 4 veze tijekom natjecanja).

 

 

9. Množitelji

Množitelji su različite rađene županije s čijeg područja se postaja javlja u natjecanju.

 

Množitelji se računaju za svaki period posebno.

 

Vlastiti množitelj se ne računa.


Popis množitelja - županija s pripadajućim oznakama koje se daju tijekom natjecanja:

 

ZG

Zagrebačka

BP

Brodsko - posavska

KZ

Krapinsko-zagorska

ZD

Zadarska

SM

Sisačko - moslavačka

OB

Osječko-baranjska

KA

Karlovačka

SK

Šibensko - kninska

VZ

Varaždinska

VS

Vukovarsko - srijemska

KK

Koprivničko - križevačka

SD

Splitsko - dalmatinska

BB

Bjelovarsko-bilogorska

IS

Istarska

PG

Primorsko-goranska

DN

Dubrovačko - neretvanska

LS

Ličko - senjska

MD

Međimurska

VP

Virovitičko - podravska

GZ

grad Zagreb

PS

Požeško - slavonska

 

 

 

 

10. Ukupan rezultat

Ukupan rezultat u natjecanju dobiva se zbrojem ukupnih QSO bodova pomnoženim s brojem ukupno rađenih množitelja.

 

 

11. Nagrade

Posebnim pokalima nagradit će se tri prvoplasirane postaje u kategorijama A, E i H, kao i prvoplasirane postaje u kategorijama B, C, D, F i G.

Pobjednički TIM (kategorija I) biti će nagrađen posebnim sponzorskim nagradama.

Diplome će dobiti prvih deset postaja u svakoj kategoriji.

 

11.1. Diplome HRS

Svi sudionici natjecanja koji pošalju svoje natjecateljske dnevnike mogu na osnovu njih, bez potrebe posjedovanja QSL karata, podnijeti Zahtjev za izdavanje neke od diploma koje izdaje HRS ako su tijekom natjecanja ispunili uvjete propisane za osvajanje ovih diploma.

Zahtjevi se mogu podnijeti za "9A CW diplomu", "Diplomu rađene 9A županije" i "Diplomu rađeni 9A predmetci", a isti se upućuju HRS-ovom menadžeru za diplome. 

 

 

12. Natjecateljski dnevnici

Logovi se dostavljaju u elektroničkom obliku, e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript  

Preporučuje dostava logova u Cabrillo formatu. 

Svi koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu kreirati Cabrillo format svoje logove u bilo kojem formatu, u elektroničkom obliku, mogu poslati na email Croatian Contest Cluba

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Logovi će biti prepisani i pretvoreni u Cabrillo format te dostavljeni natjecateljskoj komisiji.


Datoteka mora biti označena na slijedeći način:

[kategorija]_[call].[tip], npr: A_9A6C.log ili E_9A1DXC.log.

 

 

13. Rok za dostavu natjecateljskih logova

Rok za dostavu natjecateljskih logova je najkasnije treći ponedjeljak po održanom natjecanju (26. siječnja 2009.)

 


14. Rezultati

Prijavljeni rezultati bit će objavljeni na web stranicama www.hamradio.hr i www.cro-cc.net najkasnije do 01. veljače 2009. godine

Službeni rezultati će biti objavljeni u časopisu „Radio HRS“ a potom i na web stranicama HRS-a i CRO CC-a.


15. Oduzimanje bodova
Poništit će se:
- sve jedinstvene (unique)veze, bez kaznenih bodova;
- sve duple veze,
- sve veze s neispravno primljenom pozivnom oznakom (BAD - bad call) uz kaznu 3 × broj

  obračunatih bodova za tu vezu,
- sve veze kojih nema u logu korespondenta (NIL - not in log) uz kaznu 2 × broj

  obračunatih bodova za tu vezu,
- sve veze s neispravno primljenim rednim brojem uz kaznu 2 × broj obračunatih bodova za

  tu vezu postaji koja je krivo primila broj,
- sve veze s neispravno primljenom oznakom županije uz kaznu 2 × broj obračunatih

  bodova za tu vezu postaji koja je krivo primila oznaku županije.

 

Svi natjecateljski logovi i rezultati UBN procedure biti će objavljeni javno.

 

 

16. Natjecateljska komisija

Natjecateljsku komisiju određuje IO HRS-a na prijedlog KV menadžera.

 

U slučaju žalbi na neslužbene rezultate Natjecateljska komisija rješava žalbu te svoju odluku dostavlja IO HRS-a. Konačnu odluku kao i službene rezultate donosi IO HRS-a.

 

 

 

 

Ivo Novak 9A1AA

HRS KV menadžer

Voditelj CRO CC