WORKED ALL EUROPE DX CONTEST (WAEDC)

Termini 

CW – drugi puni vikend u kolovozu (9. i 10. 8. 2008.)

 

SSB - drugi puni vikend u rujnu (13. i 14. 9. 2008.)

 

RTTY - drugi puni vikend u studenom (8. i 9. 11. 2008.)

 Vrijeme

Od 00.00 UTC u subotu do 23.59 UTC u nedjelju.

 Frekvencije

Od 3,5 do 28 MHz (bez WARC opsega)

 

U skladu s pravilima IARU I. Regiona nije dozvoljen rad u „contest free“ segmentima:

CW: 3560-3800; 14060-14350 kHz

SSB: 3650-3700; 14100-14125; 14300-14350 kHz.

 Kategorije

-          Jedan operator, mala snaga

-          Jedan operator, velika snaga

-          Više operatora

-          SWL

 

U kategorijama Jedan operator dozvoljen je samo jedan signal na opsegu.

 

U kategoriji Više operatora opseg se može promijeniti svakih 10 minuta, što uključuje sve aktivnosti glavne postaje (vezu, pozivanje i QTC promet). Drugi predajnik moguće je upotrijebiti samo za rađenje novih množitelja na drugim opsezima.

 

Uporaba DX clustera i drugih DX spot netova dozvoljena je u svim kategorijama.

 

U kategorijama Jedan operator dozvoljeno vrijeme rada u natjecanju je maksimalno 36 sati od 48 mogućih. Obaveznih 12 sati odmora moguće je iskoristiti u jednom ili najviše tri dijela. Periodi odmora moraju jasno biti označeni u zbrojnom listu.

 Raporti

Dozvoljene su isključivo veze između europskih i van europskih zemalja (izuzev RTTY vrstom rada).

Izmjena se sastoji od RS(T) + redni broj koji obavezno počinje od 001 i nastavlja se.

Ukoliko postaja s kojom održite vezu ne daje redni broj, veza se može upisati s rednim brojem 000, i to samo jednom na pojedinom bandu.

 

 

Množitelji

Za postaje iz EU to su zemlje po DXCC listi, kao i pozivne oblasti W, VE, VK, ZL, ZS, JA, PY, RA8/RA9 i RA0.

   Bonus množitelji

Broj množitelja rađenih na 80 metara množi se puta 4, na 40 metara puta 3, dok se na 20, 15 i 10 metara broj rađenih množitelja množi puta 2.

Ukupan broj množitelja je suma množitelja sa svih bandova.

 QTC promet

Telegram ili QTC je raport o održanoj vezi koji van europske postaje (DX postaje) daju europskim postajama (izuzev na RTTY)

 

U QTC prometu vrijede slijedeća pravila:

a)      QTC se sastoji od: vremena, pozivne oznake i serijskog broja danog u vezi. Naprimjer: 1307/9A2TN/123 što znači da je 9A2TN radio DX postaju (od koje primate QTC) u 13.07 UTC i da je DX postaji dao redni broj veze 123.

b)      Svaki QTC može se predati samo jednom. Ne vrijedi QTC za vezu DX postaje s EU postajom koja je zatražila QTC.

c)      Svaki ispravno primljeni/predani QTC vrijedi jedan bod, kao za primatelja (EU postaju) tako i za davatelja (DX postaju).

d)      Dvije postaje mogu izmijeniti najviše 10 QTC-a. Dvije postaje mogu nastavljati vezu i nekoliko puta kako bi se skupio maksimalni dozvoljeni broj od 10 QTC-a.

e)      Telegrami se predaju u serijama. Jedna serija može sadržavati najmanje jedan, a najviše 10 QTC-a. Svaka QTC serija ima svoj broj prema slijedećoj shemi: prvi broj je broj serije QTC-a, dok drugi broj označava broj QTC-a u toj seriji. Na primjer „QTC 13/7“ znači da je to 13. serija telegrama koju daje DX postaja, te da se u toj seriji nalazi 7 QTC-a“.

f)       Za svaku QTC seriju koja se primi/odašilje moraju se obavezno logirati broj serije QTC-a, vrijeme i band na kojem je serija primljena/odašiljana. Ukoliko nedostaje jedan od ovih podataka cijela serija telegrama vrijedit će nula bodova.

 Rezultat

Ukupan rezultat dobiva se množenjem sume QSO bodova i QTC bodova sa sumom množitelja sa svih bandova.

 Diskvalifikacija

Kršenje pravila natjecanja, nesportsko ponašanje ili ne pridržavanje HAM Spirita može se smatrati opravdanim razlogom za diskvalifikaciju. Odluka natjecateljske komisije je konačna.

 Dostavljanje logova

Logovi u elektroničkom obliku moraju se dostaviti u STF ili Cabrillio formatu na slijedeće email adrese:

 

WAE CW: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WAE SSB: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WAE RTTY: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U liniju Subject (Predmet) obavezno se mora staviti pozivna oznaka postaje čiji log šaljete.

 

Dostavljanjem loga u elektroničkom obliku natjecatelji u potpunosti prihvaćaju pravila natjecanja, pa nije potrebno dostavljanje nikakve dodatne Izjave o pridržavanju pravila natjecanja.

 Papirnati (rukom pisani logovi)

Nakon natjecanja upotrijebite odgovarajući contest program ili LM post-contest program (autor DL8WAA) koji će Vam omogućiti kreiranje željenog Cabrillio formata.

LM post-contest program možete naći na linku: http://contestsoftware.com/e/home.htm

  Natjecanje klubova

Rezultat kluba dobiva se zbrajanjem rezultata svih natjecatelja članova toga kluba u sva tri WAE natjecanja (bez SWL rezultata). Da bi Vaš log bio priznat za određeni klub potrebno je obavezno u logu označiti pripadnost klubu i to u posebnoj liniji uz uporabu ključne riječi Club.

Na primjer:

Club: Croatian Contest Club

 

Klub ne može biti službeni nacionalni radioamaterski klub. Natjecatelji, članovi kluba, moraju biti smješteni u krugu maksimalnog promjera 500 km (312 milja). Za sudjelovanje kluba u konkurenciji potrebno je najmanje tri loga.

Trofej će biti dodijeljen najboljem Europskom i najboljem vaneuropskom (DX) klubu.

 Posebna pravila za RTTY

U natjecanju koje se radi RTTY vrstom rada nema ograničenja na kontinente, odnosno, natjecanje je WW tipa. Samo se QTC promet mora odvijati između različitih kontinenata.

 

Svaka postaja može slati i primati telegrame. Maksimalan broj QTC-a između dvije postaje je 10.

 

Kao množitelji priznaju se množitelji koji vrijede za EU postaje (DXCC i pozivne oblasti W, VE, VK, ZL, ZS, JA, PY, RA8/RA9 i RA0) ali i množitelji koji vrijede za DX postaje, a to su zemlje prema WAE listi.

  Rok za dostavljanje logova

Za CW: 15.09.2008.; za SSB: 15.10.2008.; za RTT: 15.12.2008.godine.

  Kriteriji za WAEDC diplome i plakete

Kontinentalni pobjednici primit će plakete. Online diplome koje se mogu isprintati primit će sve postaje koje pošalju svoj natjecateljski dnevnik.

 

Postaje koje aktiviraju jednu od zemalja s WAE liste a iz koje natjecateljski dnevnik nije primljen najmanje tri posljednje godine biti će priznate kao „WAE Hero“ i primit će specijalnu nagradu. Za 2008. godinu te zemlje su: 1A0, 3A, C3, HV, JW, JX, OY, R1F, R1M, SV/A I T7.

 

Postaje koje budu u Top-ten ili Top-six najmanje pet puta mogu podnijeti zahtjev za specijalnu plaketu.

 WAE lista zemalja:

1A0, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HB0, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, R1M, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, YU8, Z3, ZA, ZB

  (9A1AA)