U ovogodišnjem SP DX natjecanju sudjelovalo je nešto manje postaja nego 2008-e (1932) ali je broj od 1844 sudionika još uvijek izuzetno velik s obzirom na činjenicu da se radi o nacionalnom contestu u kojem  se rade samo SP postaje. Malo su ovoga puta "podbacili" i Poljaci poslavši "samo" 710 logova (821 log 2008-e). Raduje ponovno povećanje broja logova pristiglih iz 9A. Ovoga puta 17 naših postaja poslalo je svoje logove. Ako znamo da je 2007-e bilo samo 5 naših logova, a 2008-e 11 logova onda možemo biti više nego zadovoljni. Rezultate 9A postaja možete pogledati ovdje a cjelovite rezultate SP DX natjecanja možete pronaći ovdje.