Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

HRVATSKO CW NATJECANJE

NAJBOLJI REZULTATI 9A POSTAJA SVIH VREMENA

Legenda:

Poz.oznaka

Veza

Bod.

Množ.

Rezultat

Godina

Jedan operator, svi opsezi, velika snaga

9A9A

1 333

7 422

204

1 514 088

1997

Jedan operator, svi opsezi, mala snaga

9A5K

1 187

5 754

204

1 173 816

2003

Jedan operator, svi opsezi, QRP

9A3FO

367

1 102

114

125 628

2000

28 MHz, velika snaga

9A9A

1 032

4 960

91

451 360

2001

28 MHz, mala snaga

9A5V

391

1 530

49

74 970

2000

21 MHz, velika snaga

9A5W

560

2 328

54

125 712

2002

21 MHz, mala snaga

9A7V

473

1 970

51

100 470

2002

14 MHz, velika snaga

9A8A

650

2 211

62

136 082

2002

14 MHz, mala snaga

9A1AA

538

1896

55

104 280

2000

7 MHz, velika snaga

9A/K6CRO

854

5 702

73

416 246

1998

7 MHz, mala snaga

9A2KD

539

3 260

53

172 780

2000

3,5 MHz, velika snaga

9A3PA

484

2 554

49

125 146

2003

3,5 MHz, mala snaga

9A2KD

302

1 280

36

46 080

1999

1,8 MHz, velika snaga

9A3NM

289

1 588

43

68 284

2003

1,8 MHz, mala snaga

9A2VR

229

982

36

23400

2007

Više operatora

9AY2K

1 566

7 556

295

2 229 020

2000