BLACK SEA CUP INTERNATIONAL 2014 održava se od 12.00 UTC u subotu, 01. veljače, do 11.59 UTC u nedjelju, 02. veljače 2014.godine. Natjecanje je WW tipa a radi se na opsezima od 160 do 10 metara. Izvorna pravila ovoga relativno novoga natjecanja naći ćete ovdje a u nastavku ove najave naći ćete i prijevod najvažnijeg dijela propozicija.


KATEGORIJE
Postoje četiri različte kategorije natjecatelja:
- Black Sea zemlje (Zemlje crnomorskog sliva);
- HQ postaje nationalnih saveza članica IARU i HQ postaje contest klubova;
- Članovi Black Sea Contest Cluba;
- Svi ostali.

Postoje i slijedeće potkategorije:

1. Jedan operator:
- SSB HP (preko 100 W);
- CW HP (preko 100 W);
- Mixed mode HP (preko 100 W);
- SSB LP (manje od 100 W);
- CW LP (manje od 100 W);
- Mixed mode LP (manje od 100 W);
- Mixed mode SB 160m (bilo koja snaga);
- Mixed mode SB 80m (bilo koja snaga);
- Mixed mode SB 40m (bilo koja snaga);
- Mixed mode SB 20m (bilo koja snaga);
- Mixed mode SB 15m (bilo koja snaga);
- Mixed mode SB 10m (bilo koja snaga);
- Mixed mode QRP (do 5 W).

U kategoriji QRP obavezno je davanje /QRP u nastavku pozivne oznake.
Ova kategorija će se pojaviti u plasmanu samo ako bude najmanje 10 sudionika u istoj.

Dozvoljena  je uporaba DX clustera kao i samo jedan signal na jednom opsegu u isto vrijeme.

2. Više operatora, jedan predajnik, MIX mode
Postaja se na jednom opesgu prije promjene istoga mora zadržati najmanje 10 minuta.
Dozvoljen je samo jedan signal istovremeno.

3. HQ postaje
Postoje dvije vrste HQ postaja:
- HQ postaje nacionalnih saveza i
- HQ postaje klubova.
HQ postajama dozvoljen je samo jedan signal na jednom bandu, jednom vrstom emisije (maksimalno 12 signala na 6 opsega istovremeno).
Sve posade jedne HQ postaje moraju biti u istoj ITU zoni.

RAZMJENE PODATAKA
- Zemlje crnomorskog sliva: RS(T) + ITU zona (dakle za 9A postaje 59(9) 28);
- Članovi BSCC kluba daju RS(T) + članski broj;
- HQ postaje: RS(T) + oznaka nacionalnog saveza ili kluba.

S istom postajom dozvoljna je jedna veza na istom opsegu istom vrstom rada (maksimalno 12 veza sa istom postajom).

POZIV U NATJECANJU
Preporučeni poziv u natjecanju je "CQ BLACK SEA CUP" na SSB i "CQ BS" na CW vrsti rada.

BODOVANJE
- veze s postajama iz iste ITU zone = 1 bod;
- veze s postajama iz druge ITU zone na istom kontinentu = 3 boda;
- veze s postajama s drugog kontinenta = 5 bodova;
- veze s postajama zemalja crnomoskog sliva i članovima BSCC = 10 bodova.
S istom postajom dozvoljna je jedna veza na istom opsegu istom vrstom rada (maksimalno 12 veza sa istom postajom).

MNOŽITELJI
- ITU zone,
- HQ postaje,
- zemlje crnomorskog sliva,
- BSCC članovi
Množitelji se računaju samo jednom po opsegu, bez obzira na vrstu rada.
HQ postaje i BSCC članovi se ne mogu računati kao množitelji za ITU zonu.

KONAČNI REZULTAT
Zbroj QSO bodova pomnožen sa zbrojem množitelja.

NATJECATELJSKI DNEVNICI
Rok za dostavu natjecateljskih dnevnika je 30 dana po održanom natjecanju.
Logovi moraju biti u Cabrillo formatu a njihova dostava moguća je elektroničkom ili običnom poštom (na 3,5" disketi).

Logovi na papiru ili na disketi dostavljaju se na adresu:
BOX 4, KERCH 98319, UKRAINE

Logovi u elektroničkom obliku dostavljaju se na:
bs_cup[at]ukr.net


LISTA ZEMALJA CRNOMORSKOG SLIVA:
- Austria, OE
- Albania, ZA
- Belarus, EU
- Bulgaria, LZ
- Bosnia and Herzegovina, E7
- Hungary, HA
- Germany, DL
- Georgia, 4L
- Italy, I
- Macedonia, Z3
- Moldova, ER
- Poland, SP
- Russia (European part), RA
- Romania, YO
- Slovakia, OM
- Slovenia, S5
- Turkey, TA
- Ukraine, UR
- Croatia,  9A
- Montenegro, 4O
- Czech, OK
- Switzerland, HB
- Serbia, YU