KUP JADRANA posljednji je od tri Kupa koji su sastavni dio 9A KV SUPER KUPA. Natjecanje je ovu subotu, 10. listopada od 15.00 do 17.00 sati po lokalnom vremenu. Pravila natjecanja možete pronaći ovdje.
Rezultati do sada održanih natjecanja na kratkom valu od 2014. godine se nalaze na robotu, a tu se nalaze i rezultati 9A KV SUPER KUPA.
Za vođenje natjecateljskog dnevnika može se koristiti DXLOG koji ima module za sva naša kratkovalna natjecanja. Isto tako se mogu koristiti i drugi programi za rad u natjecanjima koji mogu kreirati Cabrillo format, a imaju modul za Kup Jadrana (Željko, 9A2R),