I ove godine (10. put za redom) u IARU HF championship, čut će se 9A0HQ znak u eteru. Lokacije sa kojih će se raditi možete vidjeti na karti u prilogu. Pošto se i veze sa postajama iz vlastite zemlje boduju očekujemo vaše javljanje na svim opsezima.9A0HQ 2017