Iako još uvijek nije službeno započela organizacija WRTC 2014 i nisu poznati kriteriji po kojemu će se selektirati natjecatelji, ovogodišnja CQ WW DX natjecanja, SSB i CW, bodovati će se za kvalifikacije na WRTC 2014, objavio je na Contesting.com reflektoru Doug Grant, K1DG, u ime organizacijskog odbora WRTC New England.

Koeficijenti za izračun bodova biti će slični onima za WRTC 2010, što znači da će se (ponovo) puno više bodova moći prikupiti u kategoriji Jedan operator, svi opsezi nego u kategorijama Više operatora. K1DG kaže da neće biti nekih velikih promjena u selekcijskim kriterijima, bodovanju svakog natjecanja, koeficijentima, brojevima timova sa pojedinog kontinenta i dr. u odnosu na 2010. i 2006. godinu. Nove informacije očekujemo uskoro na službenoj web stranici www.wrtc2014.com