Organizacijski odbor WRTC 2014 objavio je na službenim stranicama Kriterije odabira timova za WRTC 2014 – New England, USA. OO smatra da su uspjeli u nastojanju da pravila budu fer za natjecatelje u svim dijelovima svijeta. Originalni tekst Team Selection Criteria možete pronaći na službenoj web stranici www.wrtc2014.com no svakako vrijedi naglasiti neke važne pojedinosti.

Kroz kvalifikacijska natjecanja, koja počinju u listopadu 2010. godine sa CQ WW DX SSB natjecanjem i završavaju u martu 2013. godine sa ARRL DX SSB natjecanjem, biti će izabrano 50 timova.

Broj kvalifikacijskih natjecanja je različit za pojedine regije. Za Europu je to 30 mogućih natjecanja od kojih se mogu prijaviti bodovi samo za 12 najboljih natjecanja.

Nova natjecanja koja se boduju za sve su ALL ASIAN DX i OCEANIA DX dok će North America QSO Party biti vrednovan samo za postaje iz Sj.Amerike.

Došlo je i do promjena u bodovanju pojedinog natjecanja. Očito je da su pojačani bodovi za natjecanja koja organiziraju CQ MagazinEA i ARRL, a smanjeni za one koje nisu u njihovoj ingerenciji, tako se sada za CQ WW maksimalno može „zaraditi“ 1 000 bodova (za WRTC 2010 je bilo 950), za CQ WPX je to 950 (740), za IARU HF C je to 900 (740), dok se za RDXC sada može „zaraditi“ maksimalno 900 bodova (910) a za EU HFC 800 bodova (850).

Došlo je i do promjene naviše koeficijenata za pojedinu kategoriju. Tako je sada koeficijent za SOAB LP 0,9 umjesto dosadašnjih 0,7. Koeficijent u kategoriji MS je također povećan sa 0,9 na 1,0.

I ovoga puta (ponovo nakon WRTC u Brazilu) računaju i rezultati u kategoriji SOSB, odnosno Jedan operator, jedan opseg. Rezultati SOSB postaje kompariraju se s rezultatom SOAB postaje u istoj kategoriji po snazi, mala i li velika snaga. Na ovaj način dana je šansa i onima koji rade SB kategoriju ali se ovakvim obračunom može jako malo „zaraditi“.

Za nas u 9A najvažnije je da se ovoga puta nalazimo u grupi EU #5 zajedno sa: 4O, E7, ER, EU, LZ, SV, SV5, SV9, TA1, UR, YO, YU, Z3 i ZA. Najznačajnija promjena je da su iz naše skupine izašli susjedi Slovenci koji su sada u skupini EU #4.

Iz naše skupine EU #5 biti će odabrano 5 timova prema najvećem broju bodova ostvarenom kroz 12 natjecanja, od 30 mogućih.

Pored 42 tima, koja će se dobiti kroz kvalifikacije, na WRTC 2014 biti će još 8 posebno odabranih timova u koje ulaze: WRTC 2010 pobjednici (RW1AC/RA1AIP), Tim mladih, 4 sponzorska tima, kao i 2 tima kojima će pozivnicu uputiti Organizacijski odbor.

Primjere izračuna i sve ostale detalje vezane uz WRTC 2014 potražite na http://www.wrtc2014.com/.


Sretno svima u nadolazećim kvalifikacijskim natjecanjima  Wink