U roku predviđenom pravilima natjecanja objavljeni su i prijavljeni rezultati našega jedinog međunarodnog natjecanja 9A CW (CROATIAN CW). Broj sudionika je i dalje u opadanju a hrvatskih postaja nema dovoljno ni da bi popunile sve bandove, velikom i malom snagom. Najinteresantnija kategorija za naše natjecatelje ovoga puta bila je Jedan operator, svi opsezi, mala snaga sa 10 sudionika. Sve o ovome natjecanju možete pronači na web stranici www.9acw.org  koja je nakon promjene KV managera ipak malo živnula.