Objavljeni su neslužbeni rezultati Zimskog KV kupa i mogu se pogledati na HF robotu
Eventualne žalbe na neslužbene rezultate mogu se poslati na e-mail:
zimski.kup@hamradio.hr u roku od 7 dana.
73 de Zlatko, 9A2EU