Službene rezultate natjecanja kojeg je organizirao novoformirani SRBIJA CW Club možete pročitati u nastavku teksta..... 

SLUŽBENI REZULTATI NATJECANJA
SRBIJA CW CLUB 2009

M (Članovi SCWC)

01. YT7AW       21960
02. YT1AA       19152   
03. YT9A        18126
04. YU1ZZ       16695
05. YT1E        12348
06. YU1ED       10125
07. YU1MM        7956
08. YU1RJ        2880
09. YT1WG        2838


NM (ne clanovi kluba)

01. YU4A        46725
02. YT2T        42066
03. E77U        38637
04. YT1HA       36972
05. 9A1AA       36960
06. YT0T        35574
07. YU1KT       33288 
08. YU1WS       32560   
09. YT7P        31755
10. E77C        31084
11. YT7KM       29748
12. YU1AAX      28560
13. YT2EA       25155
14. YU1FJK      24759
15. S54X        21105
16. YU1YM       19647
17. YU5C        18468
18. YT1TA       18306
19. 9A4WW       17346
20. YU1AR       17325
21. YT5CWW      17172
22. YU1Q        16038
23. YT2U        14382
24. YU3A        13515
25. YU7GL       12789
26. YU1YO       12672
27. YU5D        12558
28. E73TTT      12495
29. 9A3SM        9636
30. YU5DR        6720
31. YU1XO        6426
32. YT3AA        6195
33. E75MJ        5670
34. E78CB        5565
35. 9A2WJ        3696


CHECK  LOG (dnevnici za kontrolu)

4O4A, 4O7A, 9A3R, YT3W, YU1CY,
YU1GG, YU1MI, YU1SB, YU2AA, Z33F