Za samo 30 dana organizatori natjecanja RRTC 2009 objavili su i rezultate postaja koje su bile "topovska hrana" za ruske posade koje su vježbale za WRTC 2010. Od 9A postaja najbolji rezultat ostvario je 9A1AA koji je 2. u svijetu u kategoriji SO CW HP. Od naših u plasmanu su još: 9A2QF/p, 9A3XV i 9A6Z. Cjelovite rezultate možete pogledati ovdje