Popis do sada zaprimljenih logova za Kup Jadrana 2008 možete vidjeti u nastavku teksta.

 

Zaprimljeni su logovi slijedećih postaja za Kup Jadrana 2008:

 • 9A1ACD
 • 9A1BM
 • 9A1CDO
 • 9A1CFN
 • 9A1CIG
 • 9A1D
 • 9A1DL
 • 9A1DXC
 • 9A1IST
 • 9A1K
 • 9A1N
 • 9A1UN
 • 9A2BW
 • 9A2D
 • 9A2EY
 • 9A2JG
 • 9A2FW
 • 9A2MF
 • 9A2RD
 • 9A2SB
 • 9A2VF
 • 9A2Y
 • 9A2YL
 • 9A3AAX
 • 9A3AGS
 • 9A3ADE
 • 9A3B
 • 9A3GJ
 • 9A3MA
 • 9A3MR
 • 9A3QB
 • 9A3ST
 • 9A3W
 • 9A3Y
 • 9A4BT
 • 9A4CD
 • 9A4D
 • 9A4M
 • 9A4RV
 • 9A4U
 • 9A4WW
 • 9A5AMC
 • 9A5CY
 • 9A5KV/P
 • 9A5MT
 • 9A5ST
 • 9A6AIV
 • 9A6NDD
 • 9A7A
 • 9A7B
 • 9A7IUP
 • 9A7KDT
 • 9A7V
 • 9A8A
 • 9A8MM
 • 9A9A
 • 9A9L
 • 9A9W
 • 9A08P
 • 9A0R
 • 9A0Z

 

Lista je ažurirana 28.10.2008. u 10:00 local time.