Na kraju 2010. godine poznati su i službeni rezultati natjecanja RUSSIAN DX 2010. Nema nikakvih promjena u odnosu na prijavljene rezultate, objavljene nakon UBN procedure. U plasmanu je 28 naših postaja + 2 loga za kontrolu. Najbolje plasmane ostvarili su 9A5Y (1. world na 80m) i 9A7A (2. world MO2T). Postavljena su i tri nova nacionalna rekorda: 9A2GA (SOAB SSB LP), 9A7T (MOST) i 9A7A (MO2T). Naš CRO CC ponovo je bio vrlo uspješan i sa 18 prijavljenih logova zauzeo je visoko 6. mjesto. Nacionalne rekorde i rezultate 9A postaja pogledajte ovdje.