Evo se malo i radilo na stranicama CRO CC-a, tako da imamo i novosti.
 
Zahvaljujući trudu Marka 9A8MM i Hrle 9A6XX napravljena je baza podataka za 9A0HQ. Baza sadržava lokacije, posade i rezultate od  2008. - 2016. godine.
Bazu je moguće pretraživati po godini, lokaciji i operatoru, a pronaći je možete na stranici u izborniku 9A0HQ. Bazu ćemo još nadopunit godinama koje nedostaju kako prikupimo podatke.