Na 9A KV robotu svi sudionici Hrvatskog radioamaterskog kupa 2017. mogu skinuti svoje diplome u .jpg formatu. Uskoro će se moći skinuti i diplome za Kup Jadrana kao i za Zimski KV kup.

 Diplome 9A CW Contesta mogu se skinuti na www.9acw.org

73 de Zlatko, 9A2EU