Evo nažalost svih nas koji smo voljeli ovaj contest najavu sam morao maknuti. Koliko ćujem po raznim grupama izgledno je da contesta ovu godinu neće biti. A koliko vidim i na stranicama sa pravilima nema ni adrese za logove poslat. Ako bude kakve promjene u međuvremenu bit ćete prravovremeno obavješteni.