Objavljeni su službeni rezultati Croatian CW Contesta 2020 i mogu se pogledati na HF robotu: