Opsezi 7 - 14 - 21 - 28 MHz , CW & SSB, 07:00-15:00 UTC.

Pravila na poveznici: https://srr.ru/chempionat-rossii-po-radiosvyazi-na-kv-rrtc/