Jedno od natjecanja koje počinje nešto ranije ujutro u subotu - u 08:00 UTC i traje 24 sata, CW/SSB.
Rade se samo ruske postaje koje izmjenjuju RDA - Russian District Award referencu.

Kako je contest vezan uz diplomu RDA, nije naodmet javno pohvaliti vodećeg u 9A - Dinu, 9A2NO sa 2613 RDA, iz kojeg slijede 9A7Y, 9A2NA, 9A2EU, 9A3SM i 9A7W svi sa preko 2000 referenci.

Pravila na poveznici: https://rdaward.org/rdac1.htm