Croatian Contest Club (u daljnjem tekstu CRO CC) kao interesna skupina nije pravna osoba, već djeluje kao radno tijelo Izvršnog odbora u koordinaciji s KV menadžerom i u skladu s temeljnim odredbama Statuta HRS-a.

CRO CC ima zasebne internetsku stranicu www.cro-cc.net na kojima se vode sve aktivnosti kluba i koje su u cijelosti otvorene za članove, a dijelom i za goste.

 

Sjedište CRO CC je istovjetno sjedištu HRS-a u kojem se vodi sva dokumentacija o aktivnosti kluba.

 

 

1. Temeljni zadaci i ciljevi

- Poticanje rada u domaćim i stranim KV natjecanjima uz maksimalno njegovanje i pridržavanje HAM spirita.

- Praćenje i publiciranje rezultata svih KV natjecanja putem web stranica CRO CC i HRS-a.

- Poticanje članova HRS-a, poglavito novih članova, za rad u natjecanjima.

- Analiziranje ukupnih rezultata s posebnim osvrtom na rezultate članova CRO CC.

- Ažurno vođenje kalendara, pravila i rezultata KV natjecanja.

- Poticanje rada u natjecanjima u kojima postoje kategorije "contest klubova" ili "nacionalne kategorije".

- Vođenje zbirke povijesnih rezultata KV natjecanja.

- Kvalitativno unaprjeđenje rada članova u natjecanjima.

- Organizacija rada 9A0HQ ekipe u natjecanju IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP.

- Pomoć članovima (i svima kojima to treba) oko obrade i slanja natjecateljskih dnevnika, kao i druga stručna pomoć.

- Stručno usavršavanje članova kroz organizacije različitih oblika edukacije.

- Suradnja s ostalim interesnim skupinama unutar HRS-a kao što su: 9A CW grupa (9ACWG), Croatian Telegraphy Club (CTC), Hrvatska KV portabl grupa (CPG) i druge.

 

 

2. Članstvo

- Član može postati bilo koji licencirani radioamater ili radio klub, iz Hrvatske ili iz neke druge zemlje članice IARU-a, ako članstvom u CRO CC vidi mogućnost za vlastitu afirmaciju u KV natjecanjima i koji to pisanim putem zatraži.

- Zahtjev za članstvo u CRO CC podnosi se pisanim putem ili on-line prijavom na web stranici CRO CC ili web stranici HRS-a.

- Članovi kluba u natjecanjima u kojima postoji kategorija contest klubovi, svoj rezultat prijavljuju za CRO CC.

- Ne postoje članski redni brojevi, već se popis članova vodi abecednim redom prema pozivnoj oznaci.

- Član kluba može koristiti logo kluba na QSL karti ili osobnoj internetskoj stranici.

 

3. Upravljanje i zastupanje

- Administrativne poslove u vezi s CRO CC vodi Stručna služba HRS-a.

- CRO CC predstavlja Voditelj kojeg imenuje Izvršni odbor HRS-a.

- Voditelj CRO CC mora biti član HRS-a s iskustvom u KV natjecanjima

- Voditelj iz reda članova kluba bira dva pomoćnika koji zajedno s njim rade na ostvarenju temeljnih zadataka kluba.

- Voditelj i članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu stvarnih troškova vezanih uz rad kluba a odluku o naknadi donosi Izvršni odbor HRS-a.

- Voditelj u suradnji s članovima povjerenstva predlaže Izvršnom odboru HRS-a planove rada na godišnjoj razini i okvirni plan troškova.

 

4. Prestanak članstva u CRO CC

- Radio klub ili pojedinac može prestati biti članom CRO CC na osobni zahtjev koji se podnosi pisanim putem.

- Članstvo u CRO CC može, po odluci Izvršnog odbora, na prijedlog Voditelja CRO CC ili KV managera, prestati osobnoj ili klupskoj postaji koja u više navrata ne bude poštivala HAM Spirit, pravila pojedinog natjecanja, te koja bude tri ili više puta diskvalificirana iz natjecanja.